Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý đập và hồ chứa

Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý đập và hồ chứa
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận phối hợp với Trường Cao đẳng công nghệ, kinh tế và thủy lợi Miền Trung tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý đập và hồ chứa. Qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ có 50 cán bộ kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân thủy nông của Công ty được bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý khai thác công trình thủy lợi. Đáp ứng được yêu cầu được quy định tại thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc Quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi./.
Một số hình ảnh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý đập và hồ chứaTác giả bài viết: Ngọc Quý

Nguồn tin: Phòng Tổ chức - Hành chính