Bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy

Bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận phối hợp với Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận. Tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy cho người lao động trong Công ty. Qua lớp bồi dưỡng có 35 người lao động được tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy./.
Một số hình ảnh hoạt động lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy.

Tác giả bài viết: Ngọc Quý

Nguồn tin: Phòng Tổ chức - Hành chính