Kiểm tra công tác chống hạn tại Thuận Nam

Admin

Admin

Ngày 10/9/2018, Phó Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Bội cùng cán bộ các phòng chuyên môn và Trạm thuỷ nông Thuận Nam tiến hành kiểm tra công tác chống hạn tại địa bàn huyện Thuận Nam.
Tại những vị trí kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Bội kịp thời chỉ đạo Trạm thuỷ nông Thuận Nam thực hiện nghiêm phương án chống hạn, chỉ ra những vị trí có thể đặt máy bơm để tận dụng triệt để nguồn nước. Đồng thời chỉ đạo Trạm phối hợp với chính quyền các xã Phước Hà, Nhị Hà và nhân dân, tiết kiệm triệt để nguồn nước, dẫn nước về đúng vị trí khô hạn và tuân thủ lịch điều tiết nước luân phiên.
 

Một số hình ảnh ngày làm việc 10/9/2018 tại địa bàn huyện Thuận NamĐoàn kiểm tra nguồn nước phía hạ lưu Đập Tân GiangHình ảnh phía đầu nguồn hồ Tân Giang, nguồn nước về hồ không đáng kểHình ảnh phía hạ lưu Đập Tân GiangKiểm tra nguồn nước tiếp từ Kênh Bắc Sông Biêu về hệ thống Kênh Cà TiêuTìm kiếm những vị trí có thể đặt máy bơm chống hạnTìm kiếm những vị trí có thể đặt máy bơm chống hạnTìm kiếm những vị trí có thể đặt máy bơm chống hạnAnh Dương Cao Chí, Trạm phó Trạm thuỷ nông Thuận Nam kiểm tra máy bơm chống hạn tại xã Nhị Hà

 

Tác giả bài viết: Ngọc Quý

Nguồn tin: Ban Kiểm soát nội bộ